Regler och Villkor Dressyrgården

TRIVSELREGLER

Anläggningen är rökfri.

Alla hundar skall vara kopplade. Inga hundar i ridhus, stuga eller övernattningsrum.

Visa hänsyn till varandra och lämna anläggningen ren och snygg. Stallgångar sopade. Parkering, boxar och ridbanor mockade från gödsel, spån, hö och halm. Gödselkärror tömda i gödselcontainern. Vattenbaljor tömda och rengjorda.

REGLER FÖR DELTAGANDE

Allt deltagande sker på egen risk.

Deltagare skall vara medlemmar i någon ridförening som är ansluten till Svenska Ridsportsförbundet – detta för att vara försäkrade under vistelsen.

Hästarna skall vara vaccinerade enligt regler i Svenska Ridsportsförbundets TR I. Vaccinationsintyg skall kunna uppvisas vid anfodran. Hästarna skall vara fullt friska och inte ha symptom på någon smittsam sjukdom. (Ej heller komma från anläggning där hästar visar tecken på sjukdom). Hästarna skall vara fullständigt A1 försäkrade eller motsvarande. Gärna regelbundet avmaskade.

BETALNING

All träning, uppstallning och logi faktureras. Förskottsbetalning tillämpas om inget annat avtalats.