ÖPPEN BANA

Vid några tillfällen under året erbjuds möjligheten för dig att nyttja anläggningen med din häst för framridning och visning av tävlingsbana.

Under 2023/2024 kommer dessa tillfällen att anordnas i samband med vad vi kallar Flexibel Träningsdag.
Datum under fliken Programträning.

Catrin
0707-592310