Hitta till Dressyrgården

Från E6N. Vid avfart 41 tag väg 24 mot Laholm/Hässleholm. Passera Laholm och Våxtorp. Efter Nordanå och ”Bohus Perenner” gård på vänster sida.

Från E6S. Efter Hallandsåsen tag höger mot Våxtorp. I Våxtorp tag väg 24 mot Örkelljunga/Hässleholm. Efter Nordanå och ”Bohus Perenner” gård på vänster sida.

Från E4N. Vid trafikplats Skåne Porten tag väg 24 mot Våxtorp/Laholm. Passera gränsen till Hallands Län. Precis 2,2 km från läns skylten gård på höger sida.

Från E4S. Tag avfart Örkelljunga. Följ gamla E4:an. Vid T-korsning tag väg 24 mot Våxtorp/Laholm. Passera gränsen till Hallands Län. Precis 2,2 km från läns skylten gård på höger sida.

Från E22 Kristianstad. Tag väg 21 mot Hässleholm. Vid Hässleholm, avfart Finja, tag väg 24 mot Örkelljunga. Följ väg 24 mot Våxtorp/Laholm. Passera Trafikplats Skåne Porten. Passera gränsen till Hallands Län. Precis 2,2 km från läns skylten gård på höger sida.

Från Hishult. Kör ner till Nordanå och tag vänster in på väg 24:an. Efter Nordanå och ”Bohus Perenner” gård på vänster sida.
OBS! Kör ej in från Nordanåvägen/Hishultsvägen – grusvägen är avstängd där – svårt att vända.