FLEXIBEL TRÄNINGSDAG 24 augusti 2023

FLEXIBEL TRÄNINGSDAG torsdag 24 augusti 2023

Denna dag står Dressyrgården till ditt förfogande att antingen nyttja anläggningen som öppen bana eller att under ledning av dressyrtränaren och -domaren Catrin Henriksson programträna eller rida traditionell dressyrlektion.

Preliminärt kl 09.00–20.30

Tävlingsbana 20×40 respektive 20×60 m på sand/klenflis
Framridning på sand/klenflis

Vi bjuder på kaffe/te och GOFIKA!

Pris öppen bana: 200 kr/ekipage.
Pris dressyr/programträning: 500 kr/ekipage för ekipage som tränar regelbundet på Dressyrgården.
Pris dressyr/programträning: 600 kr/ekipage för övriga ekipage.

ÖPPEN BANA:
Du får nyttja anläggningen med din häst för framridning och visning av tävlingsbana.
Tiden anger när din tid på tävlingsbanan börjar, du kan nyttja framridningsbanan innan dess.

DRESSYRTRÄNING:
Rid traditionell dressyrträning för B-tränare Catrin Henriksson, Årets Tränare 2022.
Tiden anger när lektionen börjar, du skall vara något framriden innan.

PROGRAMTRÄNING:
Rid valfritt program (dressyr-, para- eller fälttävlansprogram), bli bedömd som på tävling, få protokoll samt resterande tid få hjälp med vad som behöver förbättras.
Domare/tränare: Catrin Henriksson
Sekreterare: Catrin stödantecknar
Tiden är din starttid på tävlingsbanan.

Preliminära tider/Anmälda Ekipage:
09.45
10.30
11.15 Lekt 45 Annelie Olsson – Navona
12.00 Lekt 45 Lena Jönsson Anastasiadis – Queen
12.45
13.30
14.15
15.00 Msv B:1 Monica Gyllenstierna – Zancor
15.45
16.30
17.15 Lekt 45 Kajsa Rimskog – Liten
18.00 Lekt 45 Elina Axelsson – Fanny
18.45 Lekt 45 Anna Rubin – Höjgaards Java.
19.30
20.15

Träningen sker utomhus om vädret tillåter annars inomhus. De ekipage som rider program börjar med programmet för att sedan träna på det som behöver förbättras.

Framridning i första hand inomhus men utomhus om vi pga väder väljer att träna inomhus. Om busväder kan man värma upp inne när föregående ekipage ridit klart sitt program.

Parkering sker på parkeringen framför ridhuset. Parkera så att andra får plats, se anläggningsskiss.
Inga bilar eller transporter upp till ridbanan.
Hundar skall hållas kopplade. Inga hundar inne i ridhuset, sällskapsrum eller butik!

Ingång med häst till ridhuset vid fint väder sker genom stora skjutport på mitten av långsidan annars via transparent skjutport, in i den södra stallgången, se anläggningsskiss.

Fika finns inne i ridhuset.

Försäljningsbord med Design Catrin Henrikssons alster kommer att finnas. Om det är något speciellt du vill titta på från Dressyrshoppen kontakta Catrin några dagar innan så vi kan plocka fram.

Anmälan snarast dock senast 3 dagar innan till Catrin via sms 0707-592310. Ange namn på ekipage och vad du vill ha hjälp, val av eventuellt program samt önskemål tid.
Bindande anmälan från söndag kväll.

Definitiva tider publiceras onsdag kväll.

Du som kommer för första gången vänligen smsa i samband med din anmälan din gatu- och postadress, mail, personnummer och mobilnummer så lägger vi upp er som kund. All träning faktureras.

Alla hästar skall vara fullt friska samt vaccinerade enligt TR.
Allt deltagande sker på egen risk.
Läs Regler och villkor Dressyrgården.

Nästa flexibla träningsdag är 14 september 2023.

Välkommen!
Dressyrgården
Catrin Henriksson
0707-592310
WWW.DRESSYR.COM