ONLINE HALLOWEENDRESSYR t.o.m. 25 oktober 2020

🎃 HALLOWEENDRESSYR ONLINE 🎃
Dressyrgårdens elever utmanar Sveriges alla dressyrryttare i HALLOWEENDRESSYR 🎃🎃🎃

Årligen arrangerar dressyrtränaren och -domaren Catrin Henriksson HALLOWEENDRESSYR på sin anläggningen Dressyrgården i Våxtorp. Det kommer blir ungefär samma upplägg som tidigare år på Dressyrgården men det blir också en variant på Facebook för att inspirera andra till skratt och glädje samt att träna tävlingslikt på höstlovet. Alla raser, ponny/häst, alla nivåer, alla åldrar välkomna att deltaga!

Pris till Bästa Halloweenutklädnad Online!
Pris till Bästa Halloweenhälsning Online!
Pris till Bästa Dressyrritt Online!

Rid valfritt program (ett program ni brukar träna/tävla) och bli bedömd som på riktig tävling.
Deltagande ekipage skall vara HALLOWEENKLÄDDA om så inte är fallet görs avdrag med 2 procentenheter på resultatet.
Hälsning på domaren skall vara något i HALLOWEENVÄG… (var kreativa!) Hälsning som inte associerar till halloweentemat bestraffas med 2 poängs avdrag.
Vi räknar med en hel del skenande spöken, skelett, häxor och monster varvid ingen blir utesluten för flera felridningar eller olydnad häst – endast poängavdrag!
Ni får rida med spö och lindor alt. benskydd. All utsmyckning av ryttare och häst tillåten men ni skall bära hjälm under bråten… Viktigt dock att utsmyckning ej får sarga hästen.
Givetvis förutsätter vi att ni tar ”tävlingen” på största allvar.

Catrin Henriksson vidarutvecklar Dressyrgårdens projekt ”SIKTA MOT STJÄRNORNA”.
GOD RIDNING – INSPIRATION – UTVECKLING
-TRÄNA – TÄVLA

Årligen arrangerar dressyrtränaren och -domaren Catrin Henriksson ⭐️SIKTA MOT STJÄRNORNA⭐️ (dvs en serie av Programridningar/Pay and Ride) på sin anläggningen Dressyrgården i Våxtorp.
Det kommer bli samma upplägg som tidigare år på Dressyrgården men det blir också en variant online för att inspirera ryttare som i dagsläget inte har möjlighet att komma till Dressyrgården.

Deltagande i HALLOWEENDRESSYR ONLINE kan tillgodoräknas i projektet 🎬SIKTA MOT STJÄRNORNA ONLINE 2020🎬:

⭐️STJÄRNDRESSYREN ONLINE⭐️ går i fem omgångar och ♥️GOD RIDNING ONLINE♥️ går i två omgångar där man har chans att träna tävlingslikt online.

Ekipage som deltager på minst tre av fem omgångar av STJÄRNDRESSYREN ONLINE samt en av två omgångar GOD RIDING ONLINE kommer vid ”DRESSYRGÅRDENS STJÄRNAFTON” (januari 2021) uppmärksammas/premieras – kan man personligen inte deltaga denna afton skickas det.


Domare: Catrin Henriksson

HALLOWEENDREESSYR ONLINE:
Domare: Catrin Henriksson

Den som filmar ska stå vid C och filma med kameran i liggande/landskapsläge. Det går bra att zooma in rörelser som är långt från domaren men var noggrann med att få med hela hästen samt bokstavskyltarna så att det framgår att rörelsen är rätt placerad.
Banan skall helst ha exakta mått, 20×40 eller 20×60 beroende på program, och bokstävernas placering skall vara tydligt markerade.

VIKTIGT FÖR ATT DELTAGA:
1. Anmälan (öppnar 15 oktober 2020) ENDAST VIA SPECIELLT FORMULÄR – KLICKA HÄR! (Vid anmälan får du programridningens speciella sifferkod – som din häst skall ha väl synligt under hela ritten). Max 1 ritt per ekipage. Swisha deltagaravgift 200 kr/ritt (varav 11,32 kr i moms) till Dressyr Catrin Henriksson Swish 123 272 08 78 – ange ”Halloween Online 2020” och ekipagets namn. Anmälan öppen till 25 oktober 2020 kl 18.00.
2. Bli vän med Catrin Henriksson på Facebook. Gör ett offentligt Facebook inlägg på din/din förälders sida under perioden 23-25 oktober 2020 med:
– Foton på ekipaget, maximalt 3 foton.
– Tagga: Catrin Henriksson – så att det kommer upp i hennes flöde.
– Ange plats: Dressyrgården.
– Skriv namn på ekipaget samt en motivering till varför just du är med i HALLOWEENDRESSYR ONLINE 2020.
3. Dessutom skall du skicka din ritt i sin helhet utan avbrott (eller klipp) med originalljud. Efter sista halten skrittar du fram till filmaren och visar/filmar din nummer lapp, din sits framifrån, bakifrån samt från båda sidorna samt från båda sidorna din utrustning såsom bett, nosgrimma och sporrar/skänkelläget i närbild. Kom ihåg att programridningens speciella sifferkod ska vara synlig på din häst under hela ritten! Film skickas till info@dressyr.com ange ”Halloween Online 2020”, namn på ekipaget, kategori om ponny och program. Du kan välja att ladda upp den på YouTube och skicka länk dit eller använda dig av WeTransfer. Filmen skall vara oss tillhanda senast söndag 25 oktober 2020 kl 18.00.
Protokoll med betyg och kommentarer mailas till den mailadress som filmlänk skickas från alternativt via PM till dig/din förälder. Det kan ta några dagar för oss att bedöma allas ritter – ha tålamod.
Vi förbehåller oss rätten att använda era foton och filmer. De bästa ritterna kan komma att publiceras på våra sidor.

De tre som lyckas bäst i Halloweendressyren Online kommer att uppmärksammas på Facebook samt hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att använda era tävlingsbidrag. Bästa Halloweenritt kan komma att publiceras på våra sidor. Priser skickas till berörda deltagare.

Du som vill vara med både online och på plats på Dressyrgården anmäler och betalar startavgift till båda arrangemangen. Du kan inte delta online med ritten som du gör på plats, utan filmar en ritt hemma och skickar in enligt anvisningarna.

Lycka till med ditt deltagande!

DRESSYRGÅRDEN
0430-31000
Catrin Henriksson
0707-592310
DRESSYR.COM

Reservation för felskrivningar