ONLINE PÅSKDRESSYR t.o.m. 13 april 2020

🐣 PÅSKDRESSYR ONLINE🐣
Dressyrgårdens elever utmanar Sveriges alla dressyrryttare i PÅSKDRESSYR 🐣🐣🐣

Årligen arrangerar dressyrtränaren och -domaren Catrin Henriksson PÅSKDRESSYR på sin anläggningen Dressyrgården i Våxtorp.

Det kommer bli samma upplägg som tidigare år på Dressyrgården men det blir också en variant på Facebook för att inspirera andra till skratt och glädje samt att träna tävlingslikt i påsk.

Alla raser, ponny/häst, alla nivåer, alla åldrar välkomna att deltaga!

Pris till Bästa Påskutklädnad Online!
Pris till Bästa Påskhälsning Online!
Pris till Bästa Dressyrritt Online!

Alla online deltagare är dessutom med i utlottning av Digital dressyrträning/programträning för Catrin Henriksson.

Rid valfritt program (ett program ni brukar träna/tävla) och bli bedömd som på riktig tävling.
Deltagande ekipage skall vara PÅSKPYNTADE om så inte är fallet görs avdrag med 2 procentenheter på resultatet.
Hälsning på domaren skall vara något i PÅSKVÄG… (var kreativa!) Hälsning som inte associerar till påsktemat bestraffas med 2 poängs avdrag.
Vi räknar med en hel del yra höns och hariga hästar varvid ingen blir utesluten för flera felridningar eller olydnad häst – endast poängavdrag!
Ni får rida med spö och lindor alt. benskydd. All utsmyckning av ryttare och häst tillåten men ni skall bära hjälm under bråten… Viktigt dock att utsmyckning ej får sarga hästen.
Givetvis förutsätter vi att ni tar ”tävlingen” på största allvar.

– Jag tycker att det är mycket svårt att bedöma och värdera en ritt korrekt utifrån enbart en videoinspelning men nu testar jag det i samband med Påskdressyren Online, säger Catrin Henriksson.


Domare: Catrin Henriksson

Anmäl dig genom att swisha 150 kr (varav 8,49 kr i moms) till Dressyr Catrin Henriksson Swish 123 272 08 78 – ange ”Påskdressyr Online 2020”, ekipagets namn och val av program. Anmälan är öppen till 13 april 2020 kl 18.00.

(Ni som är anmälda till Dressyrgårdens Påskdressyr/STJÄRNDRESSYR omgång 1 är per automatik anmälda till Påskdressyren Online – tänk på att göra era åtagande enligt nedan instruktioner för att deltaga även i tävlingen online. Ni behöver dock inte skicka in film på ritten då den bedöms på plats IRL).

Den som filmar ska stå vid C och filma med kameran i liggande/landskaps läge. Det går bra att zooma in rörelser som är långt från domaren men var noggrann med att få med bokstavskyltarna så att det framgår att rörelsen är rätt placerad.
Banan skall helst ha exakta mått, 20×40 eller 20×60 beroende på program, och bokstävernas placering skall vara tydligt markerade.

VIKTIGT FÖR ATT DELTAGA:

1. Gör ett offentligt Facebook inlägg på din/din förälders sida under annandagpåsk 13 april 2020 mellan kl 08.00–18.00 med:
– Foton på Påskutklädnaden, maximalt 3 foton.
– En videoinspelning på din Påskhälsning.
– Tagga: Catrin Henriksson – så att det kommer upp i hennes flöde.
– Ange plats: Dressyrgården.
– Skriv namn på ekipaget samt en motivering till varför just du är med i Påskdressyren Online 2020.

2. Dessutom skall du skicka din Påskritt i sin helhet utan avbrott (eller klipp) med originalljud till info@dressyr.com ange ”Påskdressyr Online 2020”, namn på ekipaget, kategori om ponny och program. Du kan välja att ladda upp den på YouTube och skicka länk dit eller använda dig av WeTransfer. Filmen skall vara oss tillhanda senast annandagpåsk 13 april 2020 kl 18.00.

Protokoll med betyg och kommentarer mailas till den mailadress som filmlänk skickas från.

De tre som lyckas bäst i Påskdressyren Online kommer att uppmärksammas på Facebook samt hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att använda era tävlingsbidrag. Bästa Påskritt kan komma att publiceras på våra sidor. Priser skickas till berörda deltagare.

Gällande utlottning av Digital dressyrträning/programträning för Catrin Henriksson meddelas detta via mail samt publiceras på Facebook.

Lycka till med ditt deltagande!

DRESSYRGÅRDEN
0430-31000
Catrin Henriksson
0707-592310
DRESSYR.COM