ONLINE PÅSKDRESSYR med STJÄRNDRESSYR omgång 2 – t.o.m. 7 april 2024

🐣 PÅSKDRESSYR ONLINE🐣
Dressyrgårdens elever utmanar Sveriges alla dressyrryttare i PÅSKDRESSYR 🐣🐣🐣

Årligen arrangerar dressyrtränaren och -domaren Catrin Henriksson PÅSKDRESSYR på sin anläggningen Dressyrgården i Våxtorp.

Det kommer bli samma upplägg som tidigare år på Dressyrgården men det blir också en variant på Facebook för att inspirera andra till skratt och glädje samt att träna tävlingslikt i påsk.

Alla raser, ponny/häst, alla nivåer, alla ryttaråldrar välkomna att deltaga!

Pris till Bästa Påskutklädnad Online!
Pris till Bästa Påskhälsning Online!
Pris till Bästa Dressyrritt Online!

Rid valfritt program (ett program ni brukar träna/tävla) och bli bedömd som på riktig tävling.
Deltagande ekipage skall vara PÅSKPYNTADE om så inte är fallet görs avdrag med 2 procentenheter på resultatet.
Hälsning på domaren skall vara något i PÅSKVÄG… (var kreativa!) Hälsning som inte associerar till påsktemat bestraffas med 2 poängs avdrag.
Vi räknar med en hel del yra höns och hariga hästar varvid ingen blir utesluten för flera felridningar eller olydnad häst – endast poängavdrag!
Ni får rida med spö och lindor alt. benskydd. All utsmyckning av ryttare och häst tillåten men ni skall bära hjälm under bråten… Viktigt dock att utsmyckning ej får sarga hästen.
Givetvis förutsätter vi att ni tar ”tävlingen” på största allvar.

Catrin Henriksson vidarutvecklar Dressyrgårdens projekt ”SIKTA MOT STJÄRNORNA”.
GOD RIDNING – INSPIRATION – UTVECKLING
-TRÄNA – TÄVLA

Årligen arrangerar dressyrtränaren och -domaren Catrin Henriksson ⭐️SIKTA MOT STJÄRNORNA⭐️ (dvs en serie av Programridningar/Pay and Ride) på sin anläggningen Dressyrgården i Våxtorp. Det kommer bli samma upplägg som tidigare år på Dressyrgården men det blir också en separat variant med ett annat upplägg online för att inspirera ekipage som i dagsläget inte har möjlighet att komma till Dressyrgården.
Du som vill kan vara med både online och på Dressyrgården – följ anvisningarna för respektive arrangemang. Däremot kan man inte tillgodoräkna sig online för deltagande på Dressyrgården eller vice versa.

Deltagande i PÅSKDRESSYR ONLINE kan tillgodoräknas i projektet 🎬SIKTA MOT STJÄRNORNA ONLINE 2023/2024🎬:

🎬SIKTA MOT STJÄRNORNA ONLINE 2023/2024🎬:
STJÄRNDRESSYREN ONLINE går i fem omgångar och GOD RIDNING ONLINE går i fyra omgångar där man har chans att träna tävlingslikt online. Ekipage som visar kontinuitet dvs deltager på minst tre av fem omgångar av STJÄRNDRESSYREN ONLINE samt två av fyra omgångar GOD RIDING ONLINE kommer vid ”DRESSYRGÅRDENS STJÄRNAFTON” (augusti/september 2024) premieras – kan man personligen inte deltaga denna afton skickas utmärkelsen.

PÅSKDREESSYR ONLINE:
Domare: Catrin Henriksson

Den som filmar ska stå vid C och filma med kameran i liggande/landskapsläge. Det går bra att zooma in rörelser som är långt från domaren men var noggrann med att få med hela hästen samt bokstavskyltarna så att det framgår att rörelsen är rätt placerad.
Banan skall helst ha exakta mått, 20×40 eller 20×60 beroende på program, och bokstävernas placering skall vara tydligt markerade.

VIKTIGT FÖR ATT DELTAGA:
1. Anmälan ENDAST VIA SPECIELLT FORMULÄR – SOM KLICKA HÄR! (Vid anmälan får du programridningens speciella sifferkod – som din häst skall ha väl synligt under hela ritten). Max en ritt per ekipage. Swisha deltagaravgift 300 kr/ritt (varav 16,98 kr i moms) till Dressyr Catrin Henriksson Swish 123 272 08 78 – ange ”Påskdressyr Online 2024” och ekipagets namn. Anmälan öppen till 7 april 2024 kl 18.00. Vill du byta program gör du det genom att skicka in ett nytt anmälningsformulär och där meddela att du vill byta tidigare anmält program.
Har du anmält men inte kan genomföra din start vänligen avanmäl via sms till 0707-592310 senast 7/4 kl 18.00 (ange program och namn på ekipage) annars krediteras ej erlagd startavgift.
2. Bli vän med Catrin Henriksson på Facebook. Gör ett offentligt Facebook inlägg på din/din förälders sida senast 7 april 2024 med:
– Foton på ekipaget, maximalt 3 foton.
– Tagga: Catrin Henriksson – så att det kommer upp i hennes flöde.
– Ange plats: Dressyrgården.
– Skriv namn på ekipaget samt en motivering till varför just du är med i PÅSKDRESSYR ONLINE.
3. Dessutom skall du skicka din ritt i sin helhet utan avbrott (eller klipp) med originalljud. Den som filmar ska stå vid C och filma med kameran i liggande/landskapslägeVid inridningen vid A vill vi att den som spelar in säger ryttarens och hästens namn, startnummer samt vilket program du rider. Efter sista halten skrittar du fram till filmaren och visar/filmar din utrustning (nummerlapp samt från båda sidorna bett, nosgrimma och sporrar/skänkelläget). Kom ihåg att programridningens speciella sifferkod ska vara synlig på din häst under hela ritten! Du kan välja att ladda upp filmen på YouTube och skicka länken eller använda dig av WeTransfer (kom ihåg att skicka den okodad). Filmlänk skickas till info@dressyr.com ange som titel/ämne ”Påskdressyr Online 2024”, namn på ekipaget, kategori om ponny och program. Filmen skall vara oss tillhanda senast söndag 7 april 2024 kl 18.00.

De tre som lyckas bäst i Påskdressyren Online kommer att uppmärksammas på Facebook samt hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att använda era tävlingsbidrag. Bästa Påskritt kan komma att publiceras på våra sidor. Priser skickas till berörda deltagare.

Du som vill vara med både online och på plats på Dressyrgården anmäler och betalar startavgift till båda arrangemangen. Du kan inte delta online med ritten som du gör på plats, utan filmar en ritt hemma och skickar in enligt anvisningarna.

Lycka till med ditt deltagande!

DRESSYRGÅRDEN
0430-31000
Catrin Henriksson
0707-592310
DRESSYR.COM